NÁKUPNÍ PROSTŘEDÍ:

Nákupní prostředí je pro každého zákazníka jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují jeho nákupní chování. A vzhledem k tomu, že by měl být zákazník vždy na prvním místě, je velmi důležité věnovat této problematice velkou pozornost. Je pravda, že dříve nebyla nákupnímu prostředí přisuzována taková váha, ale s postupujícím vývojem a rostoucí konkurencí dochází k stále většímu zaměření na získání konkurenční výhody a to se velmi často děje právě díky prostředí, ve kterém se bude zákazník cítit lépe.

A co si tedy pod tímto pojmem můžeme představit? Nákupním prostředím rozumíme veškeré prvky maloobchodní jednotky a jejího provozu – tj. sortiment zboží a služeb, pracovníky, prodejní plochy, provozní operace, stavby, propagační akce, ale i samotné zákazníky a mnoho dalších faktorů. Všechny tyto vlivy zákazník vnímá jak vědomě, tak také podvědomě a na každého z nás působí trochu jinak. Cílem obchodu tedy je, aby vytvořil takové podmínky, které budou příjemné co největšímu počtu zákazníků, kteří se budou stále vracet.

Prvky tvořící nákupní prostředí můžeme dělit do několika kategorií:

1. Vnitřní design – to jsou ty stimuly, které souvisí s technickým řešením interiéru prodejny

a) použitý materiál – materiál použitý na stropy, podlahy, obvodové zdi. Měl
by být v souladu s image prodejny a musí splňovat bezpečnostní  a hygienické normy.

b) osvětlení – jedná se o celkové osvětlení, osvětlení regálů, pultů, jednotlivých druhů
zboží (např. pro osvětlení masa se používá světlo s červeným  zabarvením, aby maso vypadalo lépe).

c) barevné řešení interiéru – hlavním cílem je upoutat zákazníka, ovlivnit ho,urychlit
jeho rozhodnutí. Chladné barvy se používají pro klidnou nákupní atmosféru a luxusní zboží. Teplé barvy podporují aktivitu zákazníka a používají se do výloh, vchodů a míst s nabídkou impulsivního zboží.

d) hudební kulisa – může být využita pro ovlivnění chování zákazníka, kdy pomalejší
        tempo hudby může ovlivnit dobu strávenou v prodejně.
e) vůně – důležitý je sortiment a intenzita.
f) hluk – zdrojem hluku bývá velká koncentrace lidí a manipulace se zbožím. Největší
    hluk je obvykle v oddělení potravin.

k) mikroklimatické podmínky – teplo, vlhkost, prašnost apod. Vysoká teplota může
        způsobovat u zákazníků únavu a menší   
        soustředěnost, krátká teplota způsobí zkrácení doby 
        nákupu.

2. Prezentace zboží – hlavním cílem je co nejúčinnější představení zboží zákazníkovi, upoutání jeho pozornosti k výrobku a podnícení zájmu o jeho nákup. 
Prezentace je tichá komunikace mezi maloobchodem a zákazníkem.

Cíle prezentace se označují pomocí pěti E:

1) Exciting – podněcování zákazníka k zájmu
2) Experimental – působit neokoukaným, novým designem
3) Evocative – vyvolávat představy a tím i zájem o zboží
4) Enchain – zdůrazňovat vlastní zboží
5) Easy to shop – usnadňování nákupního rozhodnutí
Nejčastější prezentační techniky:

● vertikální prezentace – zboží stejného druhu je prezentováno ve výkladní skříni pod
    sebou. Šíře nabídky je zdůrazněna v horizontálním směru.
    Nabídka je přehledná. Ve velkých nákupních lokalitách.
● horizontální prezentace – je vhodná pro menší prodejní jednotky, kde se nemůže
        vystavit velké množství zboží jednoho druhu.
● otevřená prezentace – předpokládá aktivní zapojení zákazníka s možností
  prohlédnout, vyzkoušet a porovnat s jiným typem zboží.
● tématická prezentace – různé druhy výrobků jsou prezentovány pod jedním tématem
    (např. potřeby pro stanování – stan, spacák, přenosný vařič...)
● prezentace v blocích – je vhodná pro nové a unikátní zboží nebo pro zboží za
    speciální cenu. Náročná na prodejní plochu.

S prezentací zboží se v poslední době mluví také o poplatcích, které si účtují velké prodejní řetězce od dodavatelů za příjem nových výrobků (tzv. zalistování) a jejich výhodné umístění ve svých regálech (tzv. regálné).

3. Dispoziční řešení prodejní místnosti

a) Grid layout – charakteristické pro uzavřené samoobsluhy, kde je výstavní zařízení
    uspořádáno rovnoběžně s bočními stranami prodejny. Uspořádání 
    vede zákazníka určitým směrem, což může prodejce využít pro 
    prezentaci zboží. Výhodou je maximální využití plochy.
b) Free–flow layout – model volného pohybu zákazníka, který se pohybuje podle
  vlastní vůle. Není veden uspořádáním prodejní místnosti a
  můře přehlédnout některé nabídky. Používá se u nepotravin   
  (především oděvů).
c) Standardní layout – označení pro klasický pultový prodej, který neumožňuje
    zákazníkovi přístup ani volbu pohybu ve vztahu ke zboží.
d) Butique layout – má uspořádání jednotlivých skupin zboží do samostatných, více
či méně uzavřených úseků, které mohou mít kromě sortimentního zaměření i odlišnou cílovou skupinu, barevné řešení, formu prodeje atd.

4. Obchodní zařízení – je to soubor zařízení a prostředků, které jsou určeny pro vystavení
    zboží, případně pro realizaci nákupu (regály, stojany, pokladny…).

5. Forma prodeje, služby a personál


K tomu abychom dosáhli požadovaného vztahu mezi obchodníkem a zákazníkem je používáno také velké množství nejrůznějších marketingových metod, které se odrážejí do nákupního prostředí (stánky propagačních akcí, cedule upozorňující na výhodné nabídky apod.) Mezi ně patří například podpora prodeje.

Podpora prodeje - rozumíme tím soubor převážně krátkodobých stimulů pro povzbuzení
        nákupu produktů. Může být zaměřena jak na odběratele, tak i na 
        dodavatele. Vždy jde o jednorázové akce spojené s jedním místem a         
        produktem. Patří sem nejrůznější vzorky zdarma, slevové kupóny, dárky, 
        které obdržíme při nákupu produktu, cenová zvýhodnění (2 za cenu
        jednoho), ochutnávky, předvádění výrobků apod.

Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM