Graffiti

sprejem nastříkané obrazce na zdech apod.

» Elektronický slovník psychologických pojmů