Verbální

slovní; opak neverbálního, neslovního

» Elektronický slovník psychologických pojmů