Kompetence

schopnost, způsobilost, kvalifikace

» Elektronický slovník psychologických pojmů