Kategorizace

zařazování objektů do určité skupiny

» Elektronický slovník psychologických pojmů