Abstraktní

zobecněný, vyvozený, nevázaný na určité případy

» Elektronický slovník psychologických pojmů