Superego

nad-Já, psychoanal. termín pro etickou složku osobnosti

» Elektronický slovník psychologických pojmů