Standardizace

přizpůsobení (testu) urč. populaci a určení jeho citlivosti, reliability a validity

» Elektronický slovník psychologických pojmů