Introjekce (OM)

přisuzování si vlastností, které člověku evidentně scházejí

» Elektronický slovník psychologických pojmů