Imprinting

(imprintace) intenzivní, nereverzibilní učení v senzitivních obdobích mláděte

» Elektronický slovník psychologických pojmů