Ambivalence

současný výskyt protichůdných tendencí v psych procesech

» Elektronický slovník psychologických pojmů