Vyhoření

emoční vyhaslost, únava, ztráta zájmu

» Elektronický slovník psychologických pojmů