Zkušenost korektivní

v psychoter. snaha poskytnout novou, pozitivní zkušenost, a tím odstraní patol. ulpívání na nepřizpůsobivých formách chování v mezilidských vztazích

» Elektronický slovník psychologických pojmů