Falický

symbolizující mužský pohlavní úd

» Elektronický slovník psychologických pojmů