Dekurz

záznam o průběhu nemoci a jejím léčení

» Elektronický slovník psychologických pojmů