Telefonování

Klíčová slova

kontext fyzický - čas, prostředí; etiketa, příprava na telefonát, organizace - zajištění hovorů, srozumitelnost sdělení, naslouchání, devalvace, asertivita, zpětná vazba