12. Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé

12.1. Kurz NJ 1

Obsah:

Opakování gramatiky 1. – 7. lekce

8. lekce : konverzační okruh – pracovní den, denní program
Gramatika: silná slovesa – 2. skupina, slovesa s neodlučitelnými předponami, slovesa s odlučitelnými předponami, zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě, zápory nichts a niemand, vynechávání podmětu po spojkách und a oder, vynechávání spojky po slovesech sagen a glauben.

9. lekce : konverzační okruh – kultura
Gramatika: souvětí souřadné, číslovky 20 - 1 000 000, man, 2. pád vlastních jmen, nahrazování budoucího času přítomným.

10. lekce : konverzační okruh – sport, volný čas, koníčky
Gramatika: předložky se 4. pádem, vazba es gibt, zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě, doch, allein x selbst, jména rodin.

Souhrnné opakování 8. – 10. lekce, test.