12. Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé

Odborný garant : Mgr. Jitka Pacltová
Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

Program se vztahuje k učebnici Höppnerová V., Chromečka J., Kremzerová A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN 978-80-86906-97-3

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle
Höppnerová V., Chromečka J., Kremzerová A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN 978-80-86906-97-3