10. PC pro pokročilé

10.2. AUTOCAD/REVIT

Výuka je zaměřena na stavařsko – architektonické užívání těchto programů.
Každá z navrhovaných lekcí je čtyřhodinová a bude dělena na 2 části – 1. teoretická, 2. praktická.
V teoretické části - výuka funkcí, v praktické části pak aplikace na vybraném objektu dle výběru. Výuka pouze 2d prostředí Autocadu (dále jen CAD).

1. semestr – AUTOCAD (Ing. Olehlová)

 1. Problematika CADu (počítačem podporovaného konstruování), (dvou-dimensionální) kreslení, práce s výkresy, pohyb v menu.
 2. Kreslicí příkazy, zadávání příkazů, uchopovací režimy, základní editační příkazy, obsluha obrazovky, vykreslování různých objektů podle zájmu studentů.
 3. Editační příkazy, princip použití barev a hladin, šrafování, práce s textem – tvorba vizitky.
 4. Typy čar, tvorba bloků, atributů, editace atributů – změna jejich obsahu i formy.
 5. Kótování, editace kótování, aplikace ve výkresech.
 6. Použití Power Packu, vkládání normalizovaných součástí z databáze Mechsoft - Unitools.
 7. Opakování, semestrální práce – výkres součástky nebo např. úpravy bytu – dle dohody s vyučujícím.

Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní.
Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků bude kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky.

2. semestr – REVIT (J. Žid)
Student by měl získat rámcovou představu o fungování programu. Podrobnost zpracovávaného domu je na úrovni studie. Dle potřeb studujících je možné výuku zaměřit jedním konkrétním směrem.

 1. Seznámení s programem a jeho filozofií. Nové s původní pracovní prostředí. Komunikace s ostatními Autodesk programy (Autocad, Max design,…). Srovnání s konkurencí. Intuitivní tvorba jednoduchého objektu.
 2. Struktura projektu. Pracovní prostor. Základní konstrukční prvky, nastavení a používání. Výběr pokusného domu. Založení projektu, tvorba stěn, podlah, atd.
 3. Modelování. Schodiště, rampa, strop, střecha, obvodový plášť. Práce na střeše a interiéru, výplních oken, atd.
 4. Modelování pomocí objemů. Kreslení – dokreslení. Atypický prvek interiéru – krb, soc. zařízení. Okolí objektu – okolní zástavba.
 5. Výkresy, popisky, výpisy místností, kóty, příprava na tisk. Příprava 2D výstupu na tisk - výkres.
 6. Terén, pozemek, zasazení objektu do terénu, komponenty terénu – stromy, lidé atd. Terén, úprava přiléhání k objektu, výška vůči terénu, zahradní úpravy.
 7. Renderování. Nastavení scény, světla, prostředí, stíny, materiály. Vytvoření vizualizace domu.

Doporučená literatura:
Balda, V., Vinšová, I. Revit Architecture, Praktická uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2009. 296. s. ISBN: 978-80-251-2547-2