10. PC pro pokročilé

10.1. Autodesk Inventor – 3D

1. Semestr

 1. Třídimensionální modelování objektů, seznámení s prostředím, pohyb v menu.
 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, práce podle návodu 1 – tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce.
 3. Tvorba součásti rotací profilu. Použití pracovních a vztažných bodů, os, rovin, prvky – díra, sražení, zaoblení, editace rozměrů a tvarů – práce podle návodu. Samostatná práce.
 4. Tvorba tělesa pomocí tažení profilu – práce podle návodu.
 5. Modelování složitějších těles pro sestavu.
 6. Montáž sestavy s použitím normalizovaných dílů z katalogu součástí, animace smontované sestavy, zjišťování kolizních míst.
 7. Dokončení sestavy, výkresová dokumentace, tisk.

2. Semestr

 1. Opakování zapomenutých znalostí třídimensionálního modelování objektů, modelování různých typů součástí podle skutečných předloh.
 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce.
 3. Konstrukce a úprava komponentů, zaměření na odlitky.
 4. Svařované součásti, modelování detailů svarků.
 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. Adaptivní modelování v sestavách.
 6. Montáž sestavy , prezentace a animace sestav, automatický rozpad.
 7. Tvorba výkresů, značení svarů, drsnosti povrchu, pozice, kusovníky..

Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků je každý kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky.

Základní literatura:
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Autodesk Inventor (Adaptivní modelování v průmyslové praxi).