10. PC pro pokročilé

Volitelný předmět

Odborný garant : Ing. Marie Olehlová
Lektor: Jiří Žid (student TUL)

Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

Program bude zvolen dle potřeb frekventantů před zahájením kurzu