9. Cvičení ze základů práce s PC

Odborný garant: Ing. Mojmír Volf

Samostatná práce s PC v učebně CDV v rozsahu 28 hodin za semestr, studující pracuje na zadaných úkolech pod dozorem asistenta

Pro každý z předmětů PC1 – PC4 budou dle potřeb frekventantů zadány povinné individuální úkoly.