8. Základy práce s PC

8.2. PC2

Navazuje na kurz PC 1, je určen studujícím, kteří ovládají základy práce s PC (viz. sylaby PC 1).

Obsah:

 1. Součásti hardware a jejich vliv na celkový výkon počítače.
 2. Základy připojení k internetu – technologie a jejich vlastnosti.
 3. Microsoft Word – opakování vlastností textu, pokročilé vlastnosti.
 4. Microsoft Word – základy stylů.
 5. Microsoft Word – automatizace práce s dokumentem – pole, obsah.
 6. Microsoft PowerPoint – základní prezentace, práce s textem a grafikou.
 7. Základy práce s multimediálními daty – přehrávače, kodeky.
 8. Základy zálohování a další metody ochrany dat, antiviry.
 9. Instalace a deinstalace programů, základní nastavení systému.
 10. Pokročilé vyhledávání na internetu, zásady ochrany citlivých dat na internetu.
 11. Pokročilé funkce e-mailu – rozesílací seznamy, přílohy, zásady bezpečnosti práce s e‑mailem, komprimace dat.