8. Základy práce s PC

Odborný garant: Ing. Mojmír Volf
Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky za každý kurz
Zakončení: zkouška

Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle


Doporučená literatura:
Bude stanovena před zahájením kurzu, dle potřeb účastníků