4. Písemná a elektronická komunikace

Odborný garant: Ing. Blanka Kovářová
Počet hodin prezenční výuky: 16
Zakončení: zápočet

Obsah kurzu:
Cílem výuky předmětu Písemná a elektronická komunikace je nejen seznámení s normalizovanou úpravou vybraných písemností a jejich stylizací, ale i rámcové seznámení s podstatou elektronické pošty, elektronického obchodování, elektronického bankovnictví a internetu.

  1. Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů
  2. Komunikace v obchodním styku
  3. Písemnosti při organizaci a řízení podniku
  4. Personální písemnosti
  5. Žádosti
  6. Osobní dopisy
  7. Elektronická komunikace a komunikační technika

Povinná literatura:
FLEISCHMANNOVÁ, E., JONÁŠ, I., KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace. Praha: Fortuna 2008
KOVÁŘOVÁ, B. Písemná a elektronická komunikace. Prezentace v elektronickém prostředí Moodle.

Doporučená literatura:
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory
Pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR, Praha, Fortuna 2004