3. Komunikace v pracovním prostředí

Odborný garant: PhDr. Jana Procházková
Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku
Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test

Obsah kurzu:

1. Přijímací pohovor:

  • příprava k pohovoru – stenizace k assesment řízení
  • sebeprezentrace a prezentace CV
  • komunikace s komisí

2. Komunikace na pracovišti

  • umění empatického naslouchání
  • tři kroky k asertivitě
  • efektivní komunikace
  • Já jazyk
  • akceptace tutora
  • sharing

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle