3. Diagnostika chování žáků

Než přistoupíme k jednotlivým projevům chování, které můžeme označit jako problémové, a k jejich diagnostice, je nutné si vyjasnit terminologii, protože tyto jevy můžeme členit do určitých kategorií. Ve stručnosti můžeme rozeznávat tyto typy problémového chování odstupňované podle jejich závažnosti:

  • problémové chování (ve škole)
  • rizikové chování
  • poruchy chování
  • sociálně patologické jevy
Ještě je nutné připomenout, že i uvnitř každé kategorie můžeme najít kontinuum projevů chování od nejméně závažných až po vysoce závažné.