1. Studijní materiál: Plechová součást

  2. Úkoly k samostatné práci:
2.1 Plech 1 - Konzola: zadání - řešení
2.2 Plech 2: zadání - řešení
2.3 Plech 3 - Podložka: zadání - řešení
2.4 Plech 4: zadání - řešení
Last modified: Thursday, March 29, 2012, 10:54 AM