cíle Při studiu tohoto oddílu:

  • se seznámíme s klíčovými východisky komunikace, která je třeba vést v patrnosti v průběhu poradenské komunikace, včetně principů tzv. úspěšné komunikace;
  • budou přiblíženy další faktory, které mohou ovlivnit průběh komunikace;
  • představíme si významné postupy poradenské komunikace, mezi něž patří způsob vedení hovoru, kladení otázek, poskytování zpětné vazby či aktivní naslouchání;
  • budou vymezena specifika poradenské komunikace v závislosti na typu klientů;
  • v neposlední řadě bude věnována pozornost etice v poradenské komunikaci.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM