Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Další)
  VŠE

A

Akcie

je obchodovatelný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Anuita

označuje rovnoměrný proud hotovostních toků po určitý omezený počet časových intervalů.

Arbitráž (ve smyslu finančním)

představuje nákup a okamžitý prodej cenných papírů (popřípadě měny či komodity) s cílem dosáhnout zisk z rozdílu mezi cenami daného cenného papíru na různých místech.

Audit

odborné přezkoumání účtů, metod a postupů řízení v rámci podniku či jiných institucí, aby byla zajištěna správnost a pravdivost informací předávaných uživatelům.

B

Bankrotní modely

informují o tom, zda je možné, aby se podnik během sledované doby dostal do tak vážných problémů, které by vedly až k bankrotu.

Bilanční suma

je součet všech položek aktiv (nebo pasiv) v rozvaze.

Budoucí hodnota

je očekávaná hodnota (výše) určitých peněžních toků v následujících časových obdobích.

C

Cash flow

představuje pohyb likvidních prostředků během určitého období (minulého i plánovaného budoucího); přehled o peněžních výdajích a příjmech.

Č

Časová hodnota peněz

je princip posuzování efektů z investice s ohledem na čas; přitom platí, že čím blíže současnosti jsou efekty z investice (peněžní toky), tím vyšší mají pro investora hodnotu.

C

Cenný papír

představuje právní nárok majitele cenného papíru vůči tomu, kdo je v něm zavázán.


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Další)
  VŠE