2. Osobnost pedagoga včetně výchovného poradce

2.5. Možnost dalšího vzdělávání výchovných poradců

Práce výchovného poradce je skutečně velice různorodá a vyžaduje v průběhu jejího vykonávání mnohé znalosti a dovednosti, které nejsou do tradiční přípravy pedagogických pracovníků zakomponovány. Proto je v podstatě nezbytné, aby měli výchovní poradci možnost dalšího vzdělávání i po ukončení kurzu k získání patřičné kvalifikace.

Kromě nabídky jednotlivých pedagogických a filosofických fakult lze využít vzdělávací nabídky Institutu pedagogicko psychologického poradenství České republiky se sídlem v Praze či Národního institutu pro další vzdělávání. Širokou plejádu kurzů, seminářů a dílen nabízejí i různé nestátní neziskové organizace. U nich především by si však výchovný poradce měl ověřit, zda je příslušný kurz akreditován MŠMT. Jen tehdy má frekventant kurzu jistotu, že obsah kurzu i jeho lektoři byli schváleni příslušnou akreditační komisí.

Akreditace kurzu znamená, že kurz splňuje kritéria dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). V tom případě škola může daný kurz financovat z fondu na DVPP a vykázat jako formu vzdělávání svého zaměstnance.