2. Osobnost pedagoga včetně výchovného poradce

2.1. Požadavky na výkon učitelské profese

Úspěšnost výchovného poradce jako učitele závisí na jeho komplexní způsobilosti k výkonu dané profese. Nesmíme opomenout, že v prvé řadě je výchovný poradce učitelem, edukátorem, neboť funkci výchovného poradce nevykonává na plný úvazek. Problémy učitelů a jejich profese jsou podobné u všech pedagogů po celém světě. Učitel má ve výchově a vzdělávání stále klíčovou úlohu. Na něm do jisté míry závisí realizace cílů a obsahu výchovy a vzdělávání. Podstatně se podílí na motivaci žáků k učení, na stylu, kterým se žáci učí, podílí se i na utváření postojů žáků. Práce jednotlivých učitelů je determinována subjektivními a objektivními faktory.