1. Úvod

Výchovný poradce je považován a nominován za nejdůležitější a nejdostupnější článek poradenských služeb ve školním prostředí pro žáky, rodiče i ostatní učitele, s nimiž působí na jednom pracovišti. Na rozdíl od doby před rokem 1989 se setkává se stále širším spektrem problémů, které by měl zvládnout rozkrýt a pomoci řešit a vyřešit nejen svépomocí, ale za podpory dalších odborníků. Aby byl výchovný poradce schopen naplňovat tuto náročnou funkci souběžně s klasickou učitelskou edukační činností, musí být vybaven některými vlastnostmi odbornými, výkonovými i osobnostními, které mu práci do určité míry ulehčí. K tomu by měl napomoci všem, kteří si rozšiřují své vzdělání k získání kvalifikace výchovného poradce, předložený test.