Vlákna z přírodního polymeru

- Viskóza CV

Viskózová vlákna jsou vyráběna z regenerované celulózy a to rozpouštěním dřevoviny (název vlákna – viskóza – pochází z viskózního charakteru roztoku dřevoviny) už od 50. let 19.st.

Období rychlého nárůstu výroby viskózy skončilo po 2. světové válce s příchodem syntetických výrobků. V posledním desetiletí se výroba ustálila na hodnotě přibližně 2,7 milionů tun ve světě (600 000 tun v Evropě).

Viskózová vlákna se tedy vyrábějí zvlákňováním regenerované celulózy do kyselé lázně, kde se utváří struktura vlákna. Vlákno se v kyselé lázni sráží a dostává charakteristický obláčkovitý tvar v řezu. Pokud se viskóza nebude zpracovávat ve své nekonečné délce, následuje řezání na střiž, praní a sušení. Střižová vlákna se vyrábí většinou matovaná, multifil jako vlákna lesklá i matovaná (rozptyluje světlo).

   viskoza lesklá              viskóza matovaná

         a)                              b)

Obrázek: a) viskóza lesklá, b) viskóza matovaná.

Viskoza     Viskoza řez

                 a)                                      b)

Obrázek: Viskozové vlákno: a) v podélném pohledu, b) v řezu.

Identifikace: Hoří jasným palmenem, zapáchá po spáleném papíru, zanechává šedobílý popel, který lze rozmělnit na prach.

Užitné vlastnosti: vysoká sorpce, vysoká mačkavost, výrazně snížená pevnost vlákna za mokra, vysoká sráživosl (lze snížit nesráživou úpravou), chladivý omak, špinivost.

Použití: směsování s méně nasákavými vlákny. Šatovky, letní oděvy.

Obchodní názvy: DANUFIL, DANUFLOR, DURAFIL, EVLAN, FIBRO, SARILLE, VISCOSTAT, TUFCEL, TENASCO, ENKA, SNIA, POLINOSICA.