E-learningový modul „Marketingový výzkum“ je určen studentům prezenčního studia Hospodářské a Textilní fakulty. Modul seznamuje studenty s podmínkami studia, studijním materiálem a možnostmi ověření si získaných poznatků na praktických příkladech nebo pomocí kontrolních testů. Vytváří také prostor pro diskusi a výměnu názorů.