E-learningový modul „Podnikatelské etika v evropském kontextu“ je určen studentům 5. ročníku prezenční formy studia na Hospodářské fakultě. Studijní materiál svým rozsahem a obsahem podporuje přednášky a vytváří základ pro studium. První část přednášek (přednášky 1-4) představuje etiku jako vědní disciplínu, vymezuje etické kategorie a pojmy, prezentuje vývoj etického myšlení a etické teorie.

Druhá část přednášek (přednášky 5-10) je zaměřená na problematiku etiky v podnikání. Poukazuje na význam etiky pro management a podnikání, společenskou zodpovědnost podnikání, prezentuje modely etického rozhodování, podstatu podnikové kultury i potřebu etických kodexů podniků.