Co si představit pod pojmem veřejná správa?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va