1. Úvodní blok, co nás čeká, jak na to. Elektronická pošta. Obecně o elektronické poště. Založení e-mailové schránky, přihlášení, odhlášení, základní orientace v e-mailu, zásady bezpečného chování na Internetu (obecně).
 2. Elektronická pošta. Posílání a čtení e-mailových zpráv. Odpovídání na e-mailové zprávy, předávání dál.
 3. Přílohy v elektronické poště. Přílohy obecně, jejich omezení a proč. Přikládání a stahování příloh. Použití úschovny (www.uschovna.cz) pro velké přílohy.
 4. Nepamatujeme si e-mailové adresy. Práce s adresářem v e-mailu. Zpráva více osobám najednou. Kopie a skrytá kopie.
 5. Práce se složkami a soubory. Režimy zobrazení v Průzkumníku. Přesouvání a kopírování složek a souborů.
 6. Práce se složkami a soubory. Přejmenování složek a souborů. Přípony souborů. Další vlastnosti složek a souborů.
 7. Pokročilé funkce MS Word. Co je odstavec, vlastnosti odstavců obecně. Řídící znaky. Základní typografické konvence. Základní vlastnosti odstavců (zarovnání, řádkování, vzdálenost nahoře, dole, odsazení zleva, zprava).
 8. Pokročilé funkce MS Word. Další vlastnosti odstavců. Odrážky a číslování. Víceúrovňové seznamy, restart číslování. Čísla stránek.
 9. Styly odstavců v MS Word. Co jsou styly, proč styly. Aplikace stylů na odstavce. Automatický obsah.
 10. Tabulky v MS Word. Vytváření a základní práce s tabulkami v MS Word. Přidávání a odstraňování řádků a sloupců. Pozadí buněk, ohraničení buněk. Odstranění tabulky.
 11. Instalace programů do počítače. Jak přidat do počítače program. Co je instalátor a kde ho vzít, jak ho použít. Co s ním dál. Instalace aplikace Google Earth.
 12. Odinstalace programů z počítače. Google Earth. Odinstalace programů obecně. Odinstalace aplikace Google Earth. Její opětovná instalace. Hraní si s Google Earth. Nejpoužívanější funkce.
 13. Práce s USB flash diskem. Jak použít USB flash disk. Připojení a odpojení flash disku, kopírování a přesun dat.
 14. Závěrečná samostatná práce.
Last modified: Tuesday, September 21, 2010, 9:58 PM