1. Úvodní blok, co nás čeká, jak na to. Seznámení s osobním počítačem. Jak počítače dnes vypadají, co umí, co neumí. Zapínání počítače. Jak se počítače ovládají (obecně klávesnice, myš, zmínka o dotykových displejích). Co je hardware a software. Velmi stručně o dalším hardwaru a softwaru. Popis pracovní plochy (zatím obecně ikony, spodní panel, hlavní nabídka). Pohyb myší, kurzor, kliknutí, označení ikony, spuštění ikony (dvojklik na ikoně Poznámkového bloku), stručný popis okna aplikace, ukončení křížkem. Vypnutí počítače.
 2. Práce s klávesnicí. Detailnější popis klávesnice, její části, speciální klávesy (obecně), textový kurzor, psaní a mazání textu, přesun kurzoru, psaní velkých písmen, psaní malé a velké diakritiky. Vše se postupně vyzkouší v aplikaci Poznámkový blok.
 3. Práce s klávesnicí. Zdokonalování v práci na klávesnici. Žluťoučký a ŽLUŤOUČKÝ kůň v Poznámkovém bloku. Přepisování a opravy textu, odstavce. Mezery za čárkami a tečkami.
 4. Práce s myší. Co všechno se dá myší dělat. Spuštění (dvojklikem na ikonu) a popis aplikace Malování, kreslení čar, vlastní podpis, kreslení jednoduchých tvarů. Ovládnutí myši, levé a pravé tlačítko.
 5. Práce s myší a s okny. Obrázek sněhuláka v aplikaci Malování s vlastním podpisem. Myš vládne oknům, maximalizace, minimalizace (a jak vrátit), přesun okna, přesná velikost okna.
 6. Ovládáme okna, spodní lišta. Přesná velikost a poloha oken, uspořádání několika oken. Aktivní a neaktivní okno, proč je rozlišujeme. Co se děje na spodní liště. Přepínání mezi okny.
 7. Hlavní nabídka, složka dokumentů. Popis hlavní nabídky, uspořádání aplikací v hlavní nabídce, spouštění aplikací z hlavní nabídky. Speciální položky hlavní nabídky. Složka dokumentů a obrázků, další speciální složky (obecně).
 8. Soubory a složky v počítači. Rozdíl mezi složkou a souborem (terminologie). Stromové uspořádání složek v počítači. Jak se pohybovat ve složkách, jak poznat kde jsme, jak se dostat někam jinam. Uložení našeho obrázku (Malování) nebo textu (Poznámkový blok) do dokumentů/obrázků. Otevření uloženého obrázku a textu.
 9. Vytváříme a mažeme složky. Vytvoření vlastní složky, smazání vlastní složky, funkce koše, vysypání koše. Uložení našeho obrázku (Malování) nebo textu (Poznámkový bloku) do naší složky.
 10. Základy MS Word. Obecně o MS Wordu, popis aplikace MS Word, rozdíl mezi psaním na psacím stroji a na PC. Označování textu. Velikost písma, druh písma, font písma. Uložení souboru v MS Word. Otevření uloženého souboru.
 11. Pokračujeme s MS Wordem. Odstavce. Zarovnání odstavců. Kopírování a vkládání textu (ono známé CTRL+C, CTRL+V).
 12. Základy Internetu. Co je internet, popis internetového prohlížeče. Navigační tlačítka, adresní řádek. Přechod na novou stránku, brouzdání. Práce se záložkami.
 13. Vyhledávání na Internetu. Dva základní způsoby vyhledávání (fulltextové a pomocí katalogu). Kdy se hodí první a druhý způsob. Vyhledání stejné stránky fulltextově a pomocí katalogu. Hledání zajímavých stránek. Obecný úvod do elektronické pošty.
 14. Závěrečná samostatná práce.
Last modified: Tuesday, September 21, 2010, 9:57 PM