cíle Při studiu uvedeného modulu se dozvíte:

  • jaké jsou základní principy komunikace a mezilidských interakcí
  • co nás ovlivňuje a působí na nás při komunikaci s druhými lidmi
  • jakými způsoby se osvědčuje řešit konflikty mezi lidmi
  • jak komunikovat se rodiči žáků s výukovými a výchovnými problémy, které strategie se osvědčují, jak společně s rodiči řešit obtíže jejich dětí, jaké volit formy intervence
  • jaké formy spolupráce mezi rodiči a školou usnadňují komunikaci s rodiči i řešení obtíží žáků.
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM