cílePo prostudování modulu budete umět vysvětlit vzájemnou provázanost bouřlivého vývojového období adolescence s nalézáním identity, ovlivněné vlastní osobností adolescenta a sociálním prostředím s důsledkem projevů či rozvoje problémového chování.

Za dílčí studijní cíle modulu je považováno:

  1. Charakterizovat období adolescence v kontextu významných bio-psycho-sociálních hledisek
  2. Diferenciovat mezi problémovým chováním a poruchou chování
  3. Popsat nejčastější motivy a motivaci rizikového chování v uváděném věkovém období
  4. Uvědomit si častou souvislost výskytu rizikového chování u adolescentů s jejich nízkou sociální spokojeností
  5. Popsat nejčastější formy problémového chování v adolescentním věku
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM