cíle  Během studia tohoto modulu:
  • si připomenete základní komunikační pravidla
  • se naučíte popsat a vysvětlit možné diskomunikační mechanizmy

Kurz je veden interaktivní formou, kdy je pomocí sebezkušenostního přístupu umožněna reflexe široké problematiky komunikačních procesů.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM