Euromedia Group, k.s.

Odkaz na zdroje na internetu:
[1] Výroční zpráva za rok 2008 [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2010 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: < http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ
=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisListin.@cEkSub=9510 >
[2] Kdo jsme | Knižní web [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW: < http://www.knizniweb.cz/jnp
/cz/napoveda/kdo_jsme.html >
[3] Knižní web | služby odběratelům [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW: < http://www.kniz
niweb.cz/jnp/cz/napoveda/kdo_jsme.html >
[4] Prodejny | Knižní web [cit. 2010-04-01]. Dostupné z WWW: < http://www.knizniweb.
cz/jnp/cz/knizni_klub/prodejny/index.html >
[5] Akce | Knižní web [cit. 2010-04-03]. Dostupné z WWW: < http://www.knizniweb.
cz/jnp/cz/literarni_kavarna/akce/index.html >
[6] Představení Knižního klubu | Knižní web [cit. 2010-04-01]. Dostupné z WWW: < http://
www.knizniweb.cz/jnp/cz/napoveda/predstaveni_KK.html >
[6] Mangnesia litera | Knižní web [cit. 2010-04-01]. Dostupené z WWW: < http://www.knizni
web.cz/jnp/cz/literarni_kavarna/aktuality/Magnesia_Litera_2010.html >
[7] Domov pro seniory Krásné Březno v Ústí nad Labem [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW:
< http://www.volny.cz/dpdkb/czech.htm >
[8] Poděkování – Plzeňská unie neslyšících [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW: < http://www.
pun.cz/sponzori/ >
[9] Klokánek – Sponzoring [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW: < http://www.klokanek-laskova.cz/sponzoring/sponzoring.html >
[10] Tisková zpráva z 22. Května [online]. Liga proti rakovině, Praha [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: < www.denprotirakovine.cz/TISKOVA%20ZPRAVA%2022.5..doc >
[11] SKČN – Svaz českých knihkupců a nakladatelů [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW:
< http://www.sckn.cz/index.php?p=fakta2008 >
ALBÁNIE, ANDORRA, BĚLORUSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, ČERNÁ HORA, ISLAND, LICHTENŠTĚJNSKO, MOLDAVSKO, MONAKO, NORKO, RUSKO, SAN MARINO, SRBSKO, ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VATIKÁN

[1] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/albanie/1000781/>.
[2] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nie>.
[3] <http://www.luko2.com/cestovani/info_andorra.htm>.
[4] <http://www.zemepis.com/Andorra.php>.
[5] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/belorusko/1000782/>.
[6] <http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko>.
[7] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/bosna-a-hercegovina/1001163/>.
[8] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Bosna_a_Hercegovina>.
[9] <http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_Hora>.
[10] <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/index.html>.
[11] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Cern%C3%A9_Hory>.
[12] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/island/1000956/>.
[13] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Islandu>.
[14] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Island%C5%A1tina>.
[15] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko>.
[16] <http://www.luko2.com/cestovani/info_lichtenstejnsko.htm>.
[17] <http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/lichtenstejnsko/>.
[18] <http://zemepisvevela.blog.cz/0606/lichtenstejnsko>.
[19] <http://cestovani.idnes.cz/zeme_info.asp?idregion=259>.
[20] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/moldavsko/1001087/>.
[21] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavsko>.
[22] <http://www.moldavskarepublika.cz/>.
[23] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/monako/1001460/>.
[24] <http://www.maplandia.cz/monako/>.
[25] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko>.
[26] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nor%C5%A1tina>.
[27] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rusko/1000580/>.
[28] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko>.
[29] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1tina>.
[30] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/san-marino/1001479/>.
[31] <http://cs.wikipedia.org/wiki/San_Marino>.
[32] <http://www.luko2.com/cestovani/info_san_marino.htm>.
[33] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/srbsko/1000798/>.
[34] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko>.
[35] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/svycarsko/1000681/>.
[36] <http://www.zemepis.com/Svycarsko.php>.
[37] <http://prezident-svycarske-konfederace.navajo.cz/>.
[38] <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/ukrajina/1000905/>.
[39] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n>.
[40] <http://mesto-vatikan.navajo.cz/>.
[41] <http://www.zemepis.eu/vatikan/>.
[42] <http://vatikan.visio-creative.com/zakladni-informace.html>.
[43] <http://www.freemeteo.com>.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM