NORSKO1)Základní zeměpisné údaje

Norsko se nachází v severozápadní části Evropy, na Skandinávském poloostrově, společně se Švédskem. Poloostrov vychází na severu z Ruska a Finska a na jihu je velmi blízko od Dánska. Je to největší poloostrov v Evropě. Jedná se o poloostrov jehož břehy omývá Baltské moře k východu, Severní moře na západ a jihozápad, norské moře na západ, Barents moře na severu.

Nachází se 5°-31° východní délky a 58°-71° severní šířky.

Rozloha je celkem 385 364 km2 z toho:
• pevnina + přilehlé ostrovy 323 802 km2
• souostroví Svalbard (Špicberky)
• ostrov Jan Mayen

Sousedními státy jsou Švédsko, Finsko, Rusko.

2) Oficiální název státu
V českém překladu je název státu Království Norsko, v originálním znění je to Kongeriket Norge. Anglicky Kingdom of Norway (Norway).

3) Státní zřízení
Norsko je konstituční monarchií (ústava ze 17. 5. 1814, modifikována 1884). Na základě výsledků parlamentních voleb, které se konají každé 4 roky, král jmenuje na doporučení vůdců parlamentních politických stran předsedu vlády, který sestavuje kabinet.Parlamentní systém je modifikovaný jednokomorový. V Parlamentu zasedá 169 poslanců volených na 4 roky. V čele Parlamentu stojí předsednictvo. Mezi hlavní (parlamentní) strany patří Norská dělnická strana, Konzervativní strana, Křesťanská lidová strana, Strana středu, Liberální strana, Pokroková strana a Socialistická levicová strana.

4) Hlava státu
Od roku 1991 stojí v čele státu král Harald V. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho syn, korunní princ a následník Haakon Magnus. Žezlo se až do současné generace dědilo pouze po meči, na základě rozhodnutí parlamentu se od generace následující po dnešním korunním princi bude moci dědit po meči i po přeslici.
Manželkou panovníka je královna Sonja.

5) Úřední a nejpoužívanější jazyky
Úředním jazykem je norština. Dvě rovnoprávné verze norštiny (bokmaal a nynorsk, jejíž používání v poslední době mírně slábne, nicméně se udržuje m.j. v oficiálních státních publikacích). Základem pro vznik norštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Během dánské nadvlády, trvající více než 400 let, ovlivňovala dánština především jazyk obyvatelstva měst a vzdělaných vrstev. Venkovské obyvatelstvo však hovořilo nářečími zachovávajícími staronorské prvky. Tento historický vývoj podmínil vznik specifické jazykové situace, kdy vedle sebe existují dvě rovnoprávné spisovné formy norského jazyka. Srozumitelné s dánštinou a švédštinou. Běžná je znalost angličtiny.

6) Písmo
Pro zápis norštiny se používá latinka doplněná o znaky Æ, Ø a Å.

7) Měna
Používanou měnou v Norsku je Norská koruna (norsk krone, zkratka NOK). Dělí se na 100 øre (nejmenší užívaná mince 0,5 NOK). Běžně směnitelné cizí měny včetně Kč jsou v norských bankách akceptovány a měněny. V EURO i v jiných měnách lze vést bankovní účty, některé norské vnitřní obchody rovněž evidují své ceny v EURO.
Kurs norské koruny k 16. 3. 2010:  1 USD = 5,971 NOK, 1 EUR = 8,031 NOK.

8) Administrativně správní členění státu
Hlavním městem Norska je Oslo.
Norsko se územně člení na:
• 19 krajů (18 územních celků a hlavní město Oslo, které je současně i obcí)
• 454 samostatných obcí
Největšími sídly co do počtu obyvatel jsou:
město počet obyvatel (k 1. 1. 2010)
• Oslo 586 860
• Bergen 256 600
• Trondheim 170936
• Stavanger 123850
• Bærum 111213
• Kristiansand 80 200
• Fredrikstad 73 638
• Tromsø 67305
• Drammen 62566
• Skien 51668

9) Počet obyvatel
Norsko má celkem 4 858 200 obyvatel ( k 1. 1. 2010). Hustota obyvatelstva je 12,6 obyv./km2.
Národnostní složení je přes 93,5 % Norů, 6,5 % různé národnosti. Národnostní menšiny tvoří zejména: Poláci, Švédové, Němci, Dánové, dále také Iráčané, Němci, Litevci, Somálci, Filipínci, Rusové, Britové, Američané, Thajci, Pakistánci, Indové a další. V nejsevernějších oblastech žije okolo 20 000 Laponců. V Norsku žije 54,5 % ekonomicky činného obyvatelstva.

 HDP v mld NOK 2408
 HDP na osobu (v tis.. NOK) 498,7
 HDP na osobu (v tis. USD) 79,4
Pozn.: 1 USD = 6,28 NOK, (údaje za rok 2009)

Většina norů se hlásí ke státní evangelicko-luteránské církvi. Islámské vyznání uvádí přes 72 000 zaregistrovaných členů. Římských katolíků je statisticky registrováno přes 46 000.
10) Obchodní podmínky
Státní svátky 2010
1. 1. Nový rok
1. - 5.4. Velikonoce
13.5. Den nanebevstoupení páně (Ascension day)
23.5. Svatodušní neděle (Whit sunday)
24.5. Pondělí svatodušní (Whit monday)
25.12. Vánoce (Christmas day)
26.12. Druhý svátek vánoční (Boxing day)

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 08:00 nebo 09:00 do 15:30 nebo 16:30 (v létě řada institucí do 14:30 nebo 15:00).
V červenci mají výrobní podniky 3 týdny podnikové celostátní dovolené.
Obvyklá prodejní doba:
supermarkety – pondělí až pátek od 09:00 do 20:00 nebo 21:00, sobota od 09:00 do 18:00
ostatní obchody pondělí, úterý, středa a pátek 09:00 nebo 10:00  do 17:00, čtvrtek do 19:00 nebo 20:00, sobota do 13:00 nebo 16:00
Jen velmi omezená část obchodů smí mít otevřeno v neděli (síť non-stop obchodů „7-eleven“, krámky benzinových čerpadel.

Místní zvyklosti pro ochodování; zvláštnosti země v obchodě

Norsko je rozvinutý průmyslový stát s výraznou odvětvovou specializací. Významnou roli hraje rybolov, těžba dřeva, těžba ropy a zemního plynu, a dalších nerostných surovin. Především kvůli případnému omezení těžby ropy a rybolovu Norsko opakovaně odmítlo vstup do EU. Norsko je velkým výrobcem poměrně čisté elektrické energie, která se z více než 99% vyrábí v hydroelektrárnách.
Cenová hladina zboží i služeb je mimořádně vysoká. Cena potravin a řady jiného zboží odpovídá nominálně ceně v Kč - tzn., že český občan zaplatí téměř 3x více. Cena oděvů odpovídá v přepočtu ceně naší.
Systém tax - free prodejen umožňuje vrácení části zaplacené daně z přidané hodnoty.  Vrací se asi 12–19 % z ceny zboží.
Norský stát má „de facto“ monopol na výrobu a prodej alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými cly a daněmi a jsou tedy velmi drahé. Kromě piva jsou dostupné jen ve speciálních obchodech "Vinmonopolet":

Velmi solidní strukturální úroveň norského trhu je zajišťována hustou a plně kompatibilní sítí soukromoprávních institucí dovozců, vývozců, velkoobchodníků, maloobchodníků a odvětvově členěných jednotek, zajišťujících přímou realizaci obchodních toků zboží a služeb. Roli zastřešující organizace plní HSH (Handels og Servicenaeringens Hovedorganisasjon, anglicky Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises).

Norský trh je v podstatě otevřený. Jedinou jeho částí, kde jsou uplatňována protekcionářská pravidla, jsou oblasti obchodu se zemědělskými výrobky (zvl. potravinami) a alkoholem. Další citlivou oblastí místního trhu je obchod s rybami a rybími výrobky.
Většina významnějších obchodních kontaktů hospodářských subjektů ČR v Norsku byla a stále je realizována prostřednictvím smluvních zástupců. Zástupce (většinou je vyžadována exkluzivita) má s ohledem na specifika norského trhu a norskou mentalitu podstatně lehčí posici při umisťování zboží cizí provenience na trhu, než zahraniční výrobce bez znalosti těchto specifik a bez lokálně ověřené prestiže.
Ke standardním formám nalezení obchodního partnera patří setkání na výstavách, veletrzích, účast na obchodních seminářích a maximální využívání informačních zdrojů včetně informačních služeb, které poskytují podnikatelské sféře obchodní úseky ZÚ obou zemí.
V Norsku je registrováno téměř cca 1400 společných podniků se zahraniční účastí. K licencovaným obchodním aktivitám patří dovozy alkoholu (vč. piva) a potravin všeho druhu.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební podmínky používané při obchodní výměně s Norskem se neliší od podmínek běžně používaných ve vyspělých evropských zemích. Norští podnikatelé jsou známi svým rezervovaným přístupem a seriózností. Od svých obchodních partnerů vyžadují spolehlivost a přímé jednání. Z těchto postojů se odvíjí i jejich platební morálka, která je v zásadě velmi dobrá.
V posledních létech se však stále častěji objevují, zejména u malých firem s krátkou historií, negativní praktiky, z nichž nejčastější je záměrné zadržování plateb za odebrané zboží.

11) Globální řetězce na území země (supermarkety)

• NorgesGruppen ASA
 Bunnpris
 Centra
 Kiwi
 SPAR
 Meny
 Helgø Matsenter
 Ultra
 Joker
 Mix
• Coop NKL BA
 Coop Obs!
 Coop Marked
 Coop Mega
 Coop Prix
• ICA AB - ICA Norge AS
 ICA Gourmet
 ICA Maxi
 ICA Nær
 ICA Supermarked
 RIMI
• Lidl =REMA 1000
• Matringen Fokus


NorgesGruppen ASA je Norská společnost operující jako velkoobchodník a retailer (maloobchodník) s potravinářskými obchody a kiosky. Je to největší obchodník v Norsku s 36,7% podílem trhu v rámci potravin. V roce 2006 měl 1,898 obchodů a 766 kiosků. Společnost obsahuje řetězce podnikající samy na sebe, připojené licencí. Obsahuje Kiwi, Meny, Bunnpris, Centra, Jacobs, Spar, Ultra, Helgø Matsenter, Joker a Mix.

Bunnpris je Norská filiálka obchodního domu se 193 potravinářskými obchody v Norsku. 

Centra je pohodlný menší obchod uvázaný na řetězec v Irsku. Řetěz je provozovaný Musgrave, irským potravinovým velkoobchodníkem, ale samotné obchody jsou vlastněny jednotlivými příjemci licencí. Řetězec má k dispozici tři odlišné formáty pro příjemce licence - menší lokální obchůdky, obchody střední-velikosti Foodmarkets, a větší Supermarkety.

Kiwi je diskontní prodejna součástí NorgesGruppen. Má 460 maloobchodních prodejen v Norsku a 67 v Dánsku.

Coop NKL BA je Norská retailová družstevní společnost vlastněná 177 místními družstevními svazy a má více než milion členů provozujících tyto obchody. Coop NKL vlastní 20% skandinávských obchodních domů Coop Norden, který vlastní Coop Norway. Coop Norway provozuje jako velkoobchodník více než 1300 Norských retailových obchodů.
Obchody s potravinami
• Coop Obs! Je největší obchod – hypermarket nabízející největší nabídku produktů včetně nepotravinářských. Nenabízí pult s čerstvými potravinami
• Coop Mega je velký supermarket s velkým výběrem a pultem s čerstvými potravinami.
• Coop Prix je diskontní prodejna s menším výběrem a s nejnižšími cenami. Obsahuje 315 diskontních prodejen
• Coop Marked je místní obchod vykytující se převážně ve venkovském prostředí. Menší výběr zboží, ale s možností nepotravinářského zboží. Je to řetězec  384 obchodů vlastněných převážně místními.
Další obchody Coop jsou rozličného sortimentu. Např. Elektro, počítačová technika, sportovní vybavení, vybavení do domácnosti apod.

ICA AB (Inköpscentralernas aktiebolag) je Švédská maloobchodní skupina. Firma vstoupila na trh 1938. Většina prodejen je umístěna na Skandinávském poloostrově a je největší retailovou společností Skandinávie. Do roku 2000 byla vlastněna malými podílníky. Roku 2000 byla polovina firmy prodána Nizozemské společnosti Ahold.
ICA Norge AS vlastní 642 obchodů v Norsku. Prodej byl 19 miliard NOK.
• ICA Nær – obchod každodenní potřeby
• ICA Supermarked – středně velký supermarket
• ICA Maxi - hypermarket
• RIMI je diskontní obchod s 279 prodejnami napříč Norskem.

Lidl je Německý diskontní supermarket jak ho známe u nás. Provozuje asi 8000 obchodů po celém světě.  Lidl je členem holdingu Schwarz, který také vlastní Handelshof a Kaufland. V Norsku je součástí holdingu Reitangruppen který ho koupil. Reitangruppen vlastní firmy REMA 1000, 7-Eleven(kiosek), HydroTexaco(čerpací stanice), Easy24, Narvesen(menší místní obchod se zbožím denní potřeby), Spaceworld a Pressbyrån.
Lidl je v současné době operující pod názvem Rema 1000.
Rema 1000 zahrnuje 444 supermarketů rozšiřujících se kolem Skandinávie (Norsko, Švédsko, Dánsko). V Norsku, řetězec supermarketů zabírá 17.5%  podíl na trhu  s 320 prodejnami (rok 2004) nabízející více než 2500 produktů.
SPAR je největší světový prodejce potravin s přibližně 20 000 obchody ve 35 státech světa. Pochází z nizozemí s tradicí již od roku 1932. V Norsku má 327 obchodů (rok 2006), prodejní plocha je 166,711m2.


Slovník:

tax-free systém – osvobozující od daně
„de facto“ - podle skutečného stavu
provenience – původ
protekce – přímluva vlivné osoby, zvýhodnění –) protekcionářský – zvýhodňující
holding - právní forma subjektu (holdingová společnost), svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy


Zdroje:

Norsko[online]2010[cit.2010-03-25]. Dostupný z:<http://www.zemepis.com/Norsko php˃

Norsko[online]2010[cit.2010-03-25].Dostupný z:<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/ norsko/1000790/˃

List of supermarket chains in Norway[online]2010[cit.2010-03-25] Dostupný z: <http://http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supermarket_chains_in_Norway˃

Facts about Norway[online]2010[cit.2010-03-25]. Dostupný z:<http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/en˃
NORSKO (2)

Základní zeměpisné údaje

Poloha: západní část Skandinávského poloostrova
Zeměpisná šířka: 70° severní šířky
Rozloha: 385 364 km2

Sousední státy: na východě: Švédsko
na severovýchodě: Finsko a Rusko

Oficiální název země: Norské království (Kongeriket Norge)
Státní zřízení: konstituční a dědičná monarchie
Současná hlava státu: král Harald V.

Úřední jazyk: norština (dvě rovnoprávné verze – bokmaal a nynorsk)
Další používané jazyky: angličtina, sámština
Písmo:                                  latinka
P
oužívaná měna: norská koruna (NOK) – dělí se na 100 øre (nejmenší užívaná mince 0,5 NOK)


Administrativně správní členění země

- 19 okresů (18 územních celků a hlavní město Oslo, které je současně i obcí),
- 454 samostatných obcí

Hlavní město státu: Oslo (576 000 obyvatel)
Další velká města: Bergen (251 820 obyvatel)
Trondheim (168 400 obyvatel)
Stavanger (121 560 obyvatel)
Bӕrum (109 700 obyvatel)
Kristiansand (80 200 obyvatel)
Fredrikstad (72 730 obyvatel)
Tromsø (66 520 obyvatel)
Sandnes (63 530 obyvatel)
Drammen (61 450 obyvatel)


Počet obyvatel

Počet obyvatel (2009): 4 842 700 obyvatel
Hustota obyvatel na 1 km2: 16 obyvatel/km2

Národnostní složení obyvatel: 95 % Norů,
Švédové, Poláci, Dánové,
Iráčané, Němci, Litevci, Somálci, Filipínci, Rusové,
Britové, Američané, Thajci, Pakistánci, Indové a další.
Počet ekonomicky aktivních obyvatel: 2 617 900 obyvatel
HDP na 1 obyvatele (2008): 93,8 tis. USD

Náboženské složení: většina obyvatel evangelicko-luteránská církev,
72 000 obyvatel islámské vyznání,
46 000 obyvatel římští katolíci.


Obchodní podmínky

Svátky: 1. ledna Nový rok
9. – 13. dubna Velikonoce (pohyblivý svátek)
1. května Svátek práce
17. května Státní svátek – Den ústavy (1814)
25. května Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)
1. června Letnice (pohyblivý svátek)
25. – 26. prosince Vánoce


Zvláštnosti země v obchodě – trhy, tržiště:

Reiseliv 2009 – Veletrh cestovního ruchu,
Nor-Shipping 2009 – Loďařský (námořní) veletrh a návazných strojírenských
        technologií,
Aqua-Nor 2009 – Rybí průmysl s důrazem na chov ryb na rybích farmách,
Bygg Reis Deg – Mezinárodní veletrh stavebního průmyslu,
Electroworld 2009 – Veletrh technologií eltech. Průmyslu,
Agroteknikk 2009 – Zemědělské stroje a technika,
Industridagene, ONS - OFFSHORE NORTHERN SEAS (olejářský veletrh).


Místní zvyklosti důležité pro obchodování:

Téměř všichni obyvatelé Norska hovoří plynule anglicky a v oblasti cestovního ruchu
je možné se domluvit i německy.
Prodejní doba: supermarkety: pondělí – pátek 9 – 20 či 21 hod.
sobota 9 – 18 hod.
ostatní obchody:  pondělí, úterý, středa, pátek    9 či 10 – 17 hod.
    čtvrtek 9 či 10 – 19 či 20 hod.
    sobota do 13 či 16 hod.

Pouze omezená část obchodů smí mít otevřeno i v neděli

(síť non-stop obchodů „7-eleven“, krámky benzinových čerpadel)


Globální řetězce na území země

Seznam globálních řetězců: Lidl, SPAR

Ke každému řetězci uvést např. počet provozoven:SPAR – 327 provozoven


GLOBÁLNÍ RETAILING V NORSKU (3)


1. Mapa, vlajka, znak
Mapa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_location_NOR.png

Vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsk%C3%A1_vlajka

Znak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Norway_(1924).svg


2. Základní zeměpisné údaje
2.1 Poloha
Norsko se nachází v severní Evropě na západní straně Skandinávského poloostrova a na mnoha ostrůvcích v Severním moři, Norském moři, Barentsově moři a Severním ledovém oceánu. Pevninskými ostrovy jsou Lofoty a severněji ležící Vesteraly. K Norsku také patří ostrov Jan Mayen, Špicberky, Medvědí ostrov  a Bouvetův ostrov.
Na západním pobřeží jsou četné fjordy, které vznikly zatopením ledovcových údolí. Pobřeží je členité, příkré a fjordové s mnoha drobnými ostrovy a zálivy. K jihovýchodu je pobřeží méně členité a pozvolné. Celým Norskem se od jihu táhne Skandinávské pohoří s recentním zaledněním. Nejvyšší horou je Galdhøpiggen s 2469 m.n.m.. Ve Skandinávském pohoří se nachází největší pevninský evropský ledovec Jostedalsbreen.

2.2 Zeměpisná šířka
Kontinentální část Norska leží mezi 58° s. š. (Lindesneský maják 57°59′ s. š., 07°03′ v. d.) a sahá až k nejsevernějšímu výběžku pevninské Evropy na Nordkinnu 71°08′ s. š., 27°40′ v. d.. Místa jsou od sebe vzdálená 1700 km.

2.3 Rozloha
Norské má rozlohu 385 199 km² (z toho pevnina 323 802 km²), čímž obsazuje 59. Místo na světě. 6,0 % z rozlohy obsahují vodní plochy.

2.4 Sousední státy 
Norsko sousedí se Švédskem na většině jihovýchodní hranice, Finskem a Ruskem
na severovýchodě.

3. Oficielní název země
Norské království

4. Státní zřízení
Norské království je konstituční a dědičná monarchie.

5. Současná hlava státu
Harald V. (narozen 21. února 1937) je norským králem. Na trůn nastoupil po smrti jeho otce Olafa V. 17. ledna 1991. Harald V. je formální hlavou Norska, je hlavou Norské církve
a Norských ozbrojených sil. Coby pravnuk krále Eduarda VII. je také teoreticky možným následníkem britského trůnu; je nepřímým bratrancem britské královny Alžběty II..
Král Harald V. má dvě sestry, princeznu Ragnhild a princeznu Astrid.

6. Úřední jazyk a další nejčastěji používané jazyky
Úředním jazykem je norština (bokmål a nynorsk). Norsko lze téměř považovat
za dvojjazyčnou zemi, angličtina je druhým, běžně používaným jazykem. Dále se používá sámština (v šesti komunách).

7. Písmo
Latinka

8. Používaná měna – její členění
Norská koruna je zákonným platidlem skandinávského státu Norsko. ISO kód 4217 koruny
je NOK. V norštině se jednotné číslo měny píše krone, množné číslo kroner. Jedna setina koruny se jmenuje øre. Norské bankovky jsou tisknuty v hodnotách 50, 100, 200, 500, 1000 korun. Mince jsou v Norsku pěti nominálních hodnot: 50 øre, 1, 5, 10, 20 korun.

9. Administrativně správní členění země
9.1 Hlavní město státu
Hlavním městem Norska je Oslo - je jedním z nejvýznamnějších námořních přístavů Norska, a důležitým železničním a silničním uzlem země.
Norsko je rozděleno na 19 krajů a 433 samosprávných obcí.
9.2  Další velká města
Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes, Drammen

10. Počet obyvatel
4 847 000 (115. na světě, 1. 10. 2009)
10.1  Hustota obyvatel na 1 km2
16 ob. / km²
10.2  Národnostní složení obyvatel
95 % Norů, Švédové (cca 30 000), Poláci (cca 26 500), Dánové (cca 20 000)
10.3  HDP na 1 obyvatele
59300USD/1 obyvatele (2009)
10.4  Náboženské složení 
V Norsku existuje oficiální státní protestantská církev vycházející z evangelicko-luteránského náboženství, zhruba 88 % obyvatel je členy norské státní církve. Přibližně 5,9 % obyvatel jsou členy jiných náboženských společenství a 6,2 % (Islám (62 000 registrovaných); římští Katolíci (42 000 registrovaných)) občanů nejsou členy žádného náboženského společenství.

11. Obchodní podmínky
11.1 Svátky a výročí pro rok 2010
1. ledna *Nový rok
21. ledna Den narození princezny Ingrid Alexandry
6. února Den Sámů
14. února Masopust, Valentýn, Den matek
21. února Den narození norského krále
28. března Květná neděle
1. dubna * Zelený čtvrtek
2. dubna * Velký pátek
4. dubna Bílá neděle
5. dubna * Velikonoční pondělí
1. května *  Svátek práce
8. května * Den osvobození
13. května * Nanebevstoupení Páně
17. května * Den ústavy
23. května Letnice -Svatodušní neděle
24. května Letnice - Svatodušní pondělí
7. června Rozpuštění unie se Švédskem
4. července Den narození norské královny
20.července Den narození norského korunního prince
29.července Den úmrtí krále Olafa II. Svatého roku 1030
19. srpna Den narození norské princezny
31. října Helloween
10. prosince předávání Nobelových cen na radnici v Oslo
13. prosince Den svaté Lucie (Luciadagen)
24. prosince Štědrý den
25. prosince* 1. svátek vánoční
26. prosince* 2. svátek vánoční
31. prosince Silvestr
* dny volna

11.2 Zvláštnosti země v obchodě a místní zvyklosti důležité pro obchodování.
Norsko má poměrně málo velkých nákupních středisek. Obchody s potravinami a základním spotřebním zbožím jsou ve velikosti našich supermarketů (spíše menší). Mezi takové obchody patří Rimi, Rema 1000, Bunnpris, Kiwi, dále Ica, Ultra a Meny, které sice mají o trochu vyšší ceny než prvně zmíněné, zato o něco širší výběr.
Připravte se na to, že v obchodech s potravinami a některých kavárnách či restauracích nelze platit mezinárodními platebními kartami (pouze norskými bankovními kartami), proto u sebe vždy mějte alespoň nějakou hotovost. V ostatních obchodech, ubytovacích zařízeních,
na nádraží a kdekoli jinde lze mezinárodní karty použít bez problémů.

11.3 Prodejní doba v jednotlivých typech obchodů
Obvyklá pracovní doba:
* institucí: 08/09.00 –15.30/16.30 (v létě řada institucí do 14.30/15.00). 
* supermarkety po/pá 09.00–20/21.00, so 09.00–18.00;
* ostatní obchody po, út, st a pá 09/10.00 –17.00, čt do 19/20.00, so do 13/16.00
* banky: v zimě do 15.30, v létě do 14.30, v so ani ne otevřeno
* Pošty mají otevřeno většinou o hodinu déle než banky a poskytují mnohé bankovní a směnárenské služby.
Skoro všechny obchody (včetně obchodů s potravinami) jsou v neděli zavřené, výjimku tvoří některé prodejny splňující normu maximální velikosti (např. Bunnpris)

12. Globální řetězce na území země
- Bunnpris(193x), Centra, Coop Marked(384x), Coop Mega, Coop Prix, ICA Gourmet, ICA Maxi, ICA Nær, ICA Supermarked, Kiwi(460x), Lidl, Matringen Fokus, Meny, REMA 1000, RIMI(279x), Rimi Stormarked, SPAR(327x), Ultra

13. Použité zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
http://www.norge.cz/
http://norsko.orbion.cz/jazyk/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nor%C5%A1tina
http://www.6zskladno.cz/2010/www/ak/index1.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
http://www.noramb.cz/About_Norway/Fakta/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supermarket_chains_in_Norway


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM