Součástí kurzu jsou nejdříve Informace o kurzu Globální retailing v Evropě a dále pak Úvod do globálního retailingu.

Následuje 16 kapitol v tomto pořadí:
1. Výkladový slovník.
2. Strategie obchodních organizací.
3. Podnikání v obchodě.
4. Organizování obchodní činnosti.
5. Zásoby zboží.
6. Financování činnosti v obchodě.
7. Pokladní operace v obchodě.
8. Provozní instrumentarium v obchodě.
9. Lidské zdroje v obchodě.
10. Obchodní řetězce v ČR.
11. Členské státy Evropské unie.
12. Kandidátské země Evropské unie.
13. Třetí země v Evropě.
14. Další země v Evropě.
15. Vybrané státy světa.
16. Zpětnovazebné aktivity.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM