Pečlivě se nejdříve seznamte s jednotlivými kapitolami a jejich podkapitolami, které jsou tematicky uspořádané. Po prostudování výukového materiálu vypracujte závěrečný kontrolní test.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM