FUNKCE OBCHODU

• přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment obchodní (odběratelský), odpovídající potřebám a nákupním zvyklostem zákazníků

• překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem prodeje (odběratelem)

• překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu (potřeby) zboží

• zajišťování množství a kvality prodávaného zboží

• iniciativní ovlivňování výroby (co do sortimentu, času, místa a množství) a ovlivňování poptávky

• zajišťování racionálních zásobovacích cest s cílem snížení prodejní ceny

• zajišťování včasné úhrady dodavatelům
Naposledy změněno: pondělí, 27. ledna 2014, 11.57