VIETNAM


Ve Vietnamu, jako ostátní zemí v Asii, nejpůvodnější, nejstarší, a nejpopulárnější forma obchodu je tržiště. Ale časem, mnohem nových formů obchodních činnosti vznikly. Po feudalismus, před 1986, ve Vietnamu existovalo takové „známkové období“( vietnamsky: thoi ky tem phieu) nebo systém dotací, když větsina ekonomických činností probíhala  na pozadí ekonomického plánování, zboží není volně dostupné ke koupi na trhu, a bylo distribuováno podle počtu lidí  každé domácnosti (který byl registrován). Po Ekonomické Reformě ( Doi Moi – v 1986)  vidíme  rychlý ekonomický růst, hlavně v posledních deseti letech, když  průměr procenty růstu je 7 za rok. Vidíme  obrovské změny každý den.

V současné době existuje ve Vietnamu 6 způsob prodeje.
      1) Tržnice a speciální prodejní místa.
      2) Specializované obchody.
      3) Supermarkety
      4) Velké supermarkety (Hyper trh)
      5) Obchodní centrum
      6) Nákupní centrum


1.Tržnice a speciální prodejní místa

Jedná se o typ podnikání, který je ve Vietnamu nejoblíbenější a které vytváří charakteristické rysy Asii. Byl nejdůležitější prvek retaillingu. Vzhledem k jeho funkci, jsou trhy postaveny v oblasti s největší koncentrace populace což jsou to oblasti blízko centra a silničních komunikací. Musí umožňovat rychlý nákup kdekoli  a kdykoli a to ve všech úrovní společnosti. Tržnice jsou oblíbené také díky nižší ceně, další charakteristikou je, že lidé často smlouvají při nákupu zboží, chce-li člověk dobře nakoupit, musí dobře ovládat umění smlouvat. Tržiště existují všude, z venkova do velkého města, i na vzdálené místě  u hranice. Sítě trznic jsou husté , nabídnou rozšířené řády zboží při levné ceně, čerstvé potraviny, a jsou tak pohodlné. Jenže, jedna důležitá charakteristika tržnice je  nepevné stanovené ceny, každý spotřebitel se má dohodnout na ceně.  A protože zboží jsou ze mnoha zdrojů, kvalita není na rovné úrovni a je obtížné odlišit dobré produkty ze falešných.


Struktura tržnice

    Pro velké trhy, jejich struktura už jsou poměrně složitá. Každý trh může obsahovat několik různých regionů, každý region má sled mnoha různých stánků. Velko-tržnice jako „Binh Tay“, ve Ho-Či-Minově městě , nejen největší velkoobchodní tržnice města ale největší a nejdůležitější velko- tržnice na Jižním Vietnamu, poskytuje řemeslné, průmyslové produkty, zemědělské produkty ze Delty Mekongu a Vyšočiny Západu( Tay Nguyen), zboží z Číny a z Thaiska do všech oblastí na  území. Podobně je Dong Xuan- tržnice v Hanoji.

 

Typický velký trh Binh Tay Tržnice
( největší velko-tržnice Jižního Vietnamu)

Dong Xuan velko-tržnice v Hanoji

  Zboží od velko- tržiště nebo určitý „domací“ produkt budou převádět do maloobchodních tržiští i obchodů, venkovských tržnic. Ty budou prodávat zboží přímo k zákazníkům. Velká tržnice mají obvykle i obchodní dům až nekolik hal,prodávají tam skoro všechno od zelenin, ovocí, ručních zboží až odev, bot, strojů, zlatů, klenot....., otevírací doba od 7 do 19 (20 hodin), mezitím malá tržnice nemají takové obchody, jen velmi jednoduchá, může to být prázdné pláže, kde prodejci sedí po řadě. Hlavně poskytují potraviny, ruční zboží – obecné, jednoduché potřeby života.

   

Malá tržnice ve městě (v Hanoiji) Jedna malá venkovská tržnice

Podle regionů a spotřebujících, existují tržiště pro určité zboží, plovoucí trhy, trhy otevřou jen 1 nebo 2 krát za rok a ve svátých dnech.

Nejčaštějí jsou tržiště které obchodují jenom určité zboží jako textilní tržiště – Soai Kinh Lam, tržiště chemikálií - Kim Bien,nebo prodávají všech typech rýže jako Tran Chanh Chieu, stavební materiály jako Trinh Hoai Duc...... Tady jsou i velko-tržiště, které otevírá jen několik hodin ráno  nebo večer, například tržiště květin jako Quang Ba (od 2 do 4 hodin ráno), Ho Thi Ky (1 do 6 ráno) nebo tržistě zelenin Duong Lang,  ovocné tržiště Long Bien (3 do 6 ráno)....

 

Tržiště květin v Hanoji (v 4 hodin ráno) Jeden večerní ovocný trh

Můžeme tady připomenout  na  plovoucí trh; co je velmi speciální, zvlaštní forma trhu , která se objeví v Deltě Mekongu, oblast , v němž  jsou všude průplavy, příkopy, malé řeky… které si hustě spojují, a spojují  až 9 okresy na Jihu, i se Šaigonem(HoČíMinovo Město). Vyplouvají na řiční kanál, prodávají  ovoce, zemědělské, ruční produkty,lodě  ze vlastního statku, nebo ze velkých ovocných farem, rýžových polí v oblasti. Obvykle visí vzorky zboží co prodávají na lodi, což umožnuje  kupců  odlišovat, snadnejší nakupovat. Prodávají po velké i malé množství.Typické příklady  jako : Plovoucí tržistě Cai Be, Cai Rang, Chau Doc, Phong Dien,.....

 

Plovoucí tržiště Nga Nam Plovoucí tržiště Cai Be

Máme vědět i o zvlaštní typy trhů,  které jsou probíhají jen několik krát za rok, 2 krát za měsíc, v konkrétních dnech každého měsíce, několik dní během konce roku.... Tento typ tržiště se potkáme hlavně ve vzdálených krajinách, podél hranicí, na Severné Vyšočině, kde dopravní podmínky jsou slabé, lidé jsou chudí, nemají mhoho možností setkání. Vezmou tu co pěstují- kukuřice, rýže, zeleniny,ovoce, ... , zvířat, a jejich ruční práce, k nejpopularnější zboží patří ruční textily, šaty. Prodávají a kupují  zboží od  nížiny, nebo ze druhé strany hranicí, .... Kromě obchodních činností, v takovém trhu, můžeme se potkat i s kulturními činnostmi, společenskými hrami....Tržište je i místo setkání príbuzních, kamarádů,známích ...mladí lidé v této príležitostí mají možností nalézt  noví kamarádi, i stávajícího manžela nebo manželku.Takže, nekteré se pojmenují  jako „tržnice lásky“. Na příklad: Dong Van tržiště, Quyet Tien, „tržnice lásky“ Sapa, Cao Ly.....

 

Sapa místní tržnice Dong Van Tržnice

Ve  městě jsou také také typické noční trhy, které se konají pravidelně každou sobotu a neděli. Lidé se sem často chodí nejenom na nákupy, ale i jen na setkání s přáteli.
 
Ve městě Hoi An

Nejspeciálnější a nejpopulárnější typ trh můžeme mluvit o  trhu  květin, není tady obvyklá tržnice květin ale je to typ trh, který probíhá jen jednou  za rok ve stejném času (během půl měsícu  před Nový Rok) ve každém městě na území. Květiny, bonsaje, ze všech zdrojů, například Da Lat (největsí oblast pěstující květiny na Vyšočině Západu), Sa Dec (největší květinová vesnice v Deltě Mekongu), ze množných soukromných květinových zahrad, budou shromažďovány a budou je prevázet  do všech měst . Tam nejen obchodují  ale se stojí nehraditelným součastí  svátku Nového Roku.

 

Květinová vesnice Sa Dec
( největší v Deltě Mekongu) Jeden trh květin  před Nový Rok

Tradiční způsob ( už začal zmizet) jsou ty prodávače chodí po ulicích.

   
  2. Specializované obchody
    Jde o obchody, které nabízejí pouze jeden specifický produkt např. mobilní telefony s příslušenstvím, elektroniky, modní obleční, tradiční jídla, klenotnictví, knihkupectví… má charakteristický rys, že se nacházejí hned v centrum či hlavních , frekventovaných silnic. Hlavně ty obchody jsou domácí (obchoník použí část bytu nebo pronájem a obchodovat). Některé celých silnic prodává jenom jeden druh zboží ale s různými typy.

Oblečení silnice v Hanoji.

3. SUPERMARKETU
3.1 Skutečné situaci ve Vietnamu
Z důvodu historicko-hospodářského rozvoje, supermarkety ve Vietnamu vznikly docela pozdě. Tento typ supermarketu ve Vietnamu má téměř stejnou podobu jako obchodní domy ve světě.
Proces tvorby a rozvoje supermarketů se dělí na následující období:
• V 1993 - 1994: První supermarket vznikl v Ho Chi Minh městě .
• V 1995 - 1997: Rozvoj měst po celé zemi (v Hanoji od roku 1995).
• Od roku 1998 do současnosti: Hospodářská soutěž, výchova a úpadek: zboží se objevily masivně, nedostatečné znalostí Firmy a soutěživost s ostatními formami tradičních prodejů, jako jsou trhy, prodejny, a vzájemné konkurence vedlo ke ztrátě  a rizika bankrotu. Supermarkety, které v soutěživosti přežily, se rozvíjí díky uplatňováním správných technik a metod a aplikují dosažitelné cíle. Ted´ je nejoblíbenější forma nákupu ve městě.
 
CO.OP MART sítě ve mětě Ben Tre
3.2. Definice supermarketu
Supermarkety jsou moderní  prodejny, nabízejí různé druhy,které jsou  bohaté a rozmanité, zabezpečují jakosti. Splňují podmínky bezpečnosti,jsou dobře vybavené a mají vysokou úroveň řízení, obchodní organizaci, s cílem uspokojovat potřeb a přání zákazníků. Zboží zde jsou velmi různorodé a mnohem vybranější než na trzích nebo v prodejnách se smíšeným zboží.

3.3. Rozdělení supermarketu
    Podle stanoví ministerstva obchodu ve Vietnamu,jsou 3 druhy supermarketů:
a) Supermarket 1.třídy: Kromě standardní moderní architektury, skladové techniky, na kanalizaci, rekreační oblasti, v supermarketech musí navíc zajistit všeobecné obchodní normy z následujících možností:
• Prostor pro podnikání musí být od 5.000m2 a více
• Musí nabízet minimálně 20.000 druhů zboží
b) Supermarket 2.třídy: Supermarkety 2.druhu jsou oproti 1.druhu nabízí menší množství zboží a musejí splňovat následující podmínky:
• Prostor pro podnikání musí být od 2.000m2 a více
• musí nabízet minimálně 10.000 druhů zboží
c)  Supermarket 3.třídy: Jsou nejmenší, také nabízejí několik druhů zboží v jednom prostoru. Podmínky pro ně jsou:
• Prostor pro podnikání musí být od 500m2 a více
• musí nabízet minimálně 4.000 druhů zboží
 
METRO GROUP (Německo) v Hanoji

3.4. Funkce supermarketů
Role maloobchodníci: Supermarket vykonávat funkce maloobchodní - prodej zboží přímo konečným spotřebitelům, nikoli prodej na další prodeji. Jedná se o distribuční kanál s vysokou úrovní rozvoje, aplikuje metody self-servis (self-servis nebo libre - služba): Tento způsob prodeje je v supermarketech velmi kreativní, uplatňuje se v různých maloobchodních prodejen. Další obchodní metody jsou v civilizované společnosti ...  výhody self-servisu o zákazníci si nakoupí zboží,poté si jdou zaplatit k pultům.
Ohodné při placení: Zboží jsou označené kódem, u pultu, prodavači je stačí přejít čtecím zařízení.
Umění v zobrazením zboží: prostřednictvím výzkumu se zjistilo, že lidé kteří často nakupují zboží v obchodním domě, si velmi všímají, jak jsou zboží uspořádany. zboží musí být schopen "samo-reklama. A proto prodejci tuto metodu stále zdokonalují.
V supermarketech jsou většinou zboží běžné potřeby jako jsou potraviny, oblečení, prací prostředky, domácí potřeby, elektronika ... typově velmi bohaté, rozmanité. Typický supermarket může uspokojit 70-80% potřebí na zboží jako jsou například potraviny, oblečení, kosmetika, , čistící prostředky, hygiena.

4.Velké supermarkety (Hyper trh)
    V současné době ve v Vietnamu, pouze Big C Dong Nai (Big C původně z Francouzka) je považován za supermarket, který nabízí nejkompletnější služby, ale ve srovnání s supermarkety ve světě je ještě velmi malý a nedokonalý.

 

5. Obchodní centrum
    Často prodávají vysoce kvalitní, náklady-drahé značky, jako jsou Celebrity Móda (oblečení, kosmetika, obuv, tašky ...), i malé supermarkety v obchodním domě nabízejí zboží cenově dražší než supermarkety obecně. Kompletně jsou taky restaurace a malá zabavní centra uvnitř. Napríklad” Diamond Plaza , Parkson (v Hanoji)...
                       


   

6. Nákupní centrum
    Jedná se o typ podnikání, který  je zcela nový ve Vietnamu a nyní je pouze v HCM City: Lotte Mart. Komplexně jsou velké zabavní centrum (třeba kina, game-center)a restaurace.
ZÁVĚR:
Obchodní činnost ve Vietnamu se změní hodně globálním směrem ale zvyky a tradiční způsoby ještě zůstanou. To tvoří barevný a zvláštní zajímavost. Často mluvíme o globalizaci a lokálizaci proto se snažíme stavět jeden styl obchodní činnost, která může splnit světové požadavky ale je něco specificky vietnamského.
POUŽITÉ ZDROJE:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_th%E1%BB%8B
http://www.massogroup.com/cms/content/view/5714/289/lang,en/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3
a další na internetu
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM