Vytvořte návod k hromadné (dávkové) konverzi fotografií (například vytvoření náhledů). Návod stručně okomentujte. K dávkové konverzi doporučuji použít program IrfanView.

Úlohu odevzdávejte ZDE.