V této části se jedná jen o nástin základních problému při zpracování obrázků a fotografií.